IX Oławska Konferencja Mediacyjna

Relacje i mediacje w czasie kryzysu

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej IX już edycji Oławskiej Konferencji Mediacyjnej, która stała się jednym z ważniejszych wydarzeń mediacyjnych w kraju i na stałe wpisała się w kalendarz obchodów tygodnia mediacji.

Od kilku ostatnich lat w tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyło kilkaset osób z całej Polski, a wśród nich sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, przedsiębiorcy i pracodawcy, urzędnicy, mediatorzy, pracownicy służb więziennych, kuratorzy i przedstawiciele wielu innych środowisk przekonani o uniwersalności mediacji i narzędzi mediatora.

W tym roku majmy wyjątkową sytuację spowodowaną pandemią, dlatego też zmuszeni byliśmy zmienić formułę konferencji. W tym roku w Oławie spotkają się organizatorzy, prelegenci, partnerzy, przedstawiciele środowisk oraz zaproszeni goście. Wszystkie inne osoby będą mogły uczestniczyć w konferencji na żywo w ramach transmisji on-line.

Tematy tegorocznej konferencji odnoszą się do aktualnej kryzysowej sytuacji. Będziemy mówili o kryzysie w relacjach, o relacjach w rodzinie, miejscu pracy, biznesie, o kryzysie emocjonalnym, o mediacji w sprawach rodzinnych i gospodarczych, a także o wyzwaniach w pracy mediatora i wyzwaniach, jakie stanęły przed mediacją. Mam nadzieję, że w programie każdy odnajdzie coś dla siebie

Z całą pewnością, jak co roku będzie praktycznie, merytorycznie i dynamicznie

Grażyna Górska, Organizator

Skondensowany merytoryczny program

Najważniejsze kwestie poruszone konkretnie, merytorycznie i przekazane na podstawie realnych przykładów

Dostęp dla wszystkich zainteresowanych

Łatwy dostęp do ekspertów, możliwość wymiany opinii, doświadczeń, praktyk, kontaktów

Nowe znajmości ze swojej dziedziny i nie tylko

Duża liczba ekspertów, praktyków, ludzi zainteresowanych sprzyja nawiązywaniu znajomości

Poznaj prelegentów IX Oławskiej Konferencji Mediacyjnej

Na nasze konferencje przyjeżdzają eksperci z całej Polski. Bogactwo wiedzy, praktyk i doświadczeń sprawiają, że konferencja staje się świetnym miejscem ich wymiany.

Dziekan ORA we Wrocławiu
Radca prawny OIRP we Wrocławiu
Spec. psychiatra
Mediator, notariusz
Szkoleniowiec, coach
Mediator, trener
Mediator, trener
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego
Kierownik GOPS w Oławie
Program IX Oławskiej Konferencji Mediacyjnej


Relacje i mediacje w czasie kryzysu

Oława, dnia 22 października 2020 r.

Plan Konferencji

Program konferencji

10:00 do 10:15 Uroczyste otwarcie konferencji. Wystąpienia Organizatorów. Powitanie gości
Helena Masło - Kierownik GOPS w Oławie
r.pr. Krystian Mularczyk - Wicedziekan OIRP we Wrocławiu
Grażyna Górska – Mediator, Kancelaria Mediacyjna w Oławie, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, wykładowca WSB we Wrocławiu
10:15 - 11:30 Panel I Relacje i kryzys relacji
Moderator: Helena Masło – Kierownik GOSP w Oławie
 • Kryzys w relacjach w rodzinie, miejscu pracy i biznesie
  dr Ewa Kosowska-Korniak - mediator, Instytut Komunikacji „O-media”, Prezes Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, wykładowca akademicki w WSB we Wrocławiu
 • Osoba w kryzysie emocjonalnym jako strona konfliktu
  Krzysztof Klementowski, - spec. psychiatra, kierownik oddziału psychiatrycznego Milickiego Centrum Medycznego
 • Rozpad rodziny - mediacja rodzinna w czasie rozwodu
  SSO Sylwia Jastrzemska, Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 • Czego uczy nas pandemia z perspektywy edukatora
  Damian Dec - animator, facylitator, Prezes Fundacji „Moja Przestrzeń”
 • Mediator w kryzysie… w kryzysie – o metodzie i skutecznych narzędziach wsparcia pracy mediatora
  Dominik Meinhart-Burzyński - psychoterapeuta, terapeuta, prezes zarządu Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego
11:30-11:45 Przerywnik artystyczny - przerwa
11:45-13:00 Panel II Mediacje w czasie kryzysu
Moderator: Grażyna Górska - Kancelaria Mediacyjna w Oławie, r. pr. Krystian Mularczyk – Wicedziekan OIRP we Wrocławiu
 • Ekonomia Covidu - nowe perspektywy mediacyjne czyli jak uniknąć darwinizmu społecznego
  Dominika Blew, Prezeska Zarządu MediaAmbassador.com, inwestorka w obszarze nowych technologii (Ecommerce)
 • Mediacja sądowa COVIDOWA
  Cezary Rogula - Wiceprezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
 • Charakter prawny ugody mediacyjnej w kontekście zatwierdzenia tej ugody przez sąd działający w trybie on line. Możliwość zatwierdzenia ugody podpisanej podpisem kwalifikowanym elektronicznym.
  r. pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska - Dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan
 • Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne.
  Anna Kremplewska - Główny Specjalista w Wydziale ds. Mediacji Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Wystąpienie podsumowujące konferencję
  Mediator Grażyna Górska, Kancelaria Mediacyjna w Oławie, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, wykładowca WSB we Wrocławiu
*Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian do programu konferencji.

Opinie o Konferencji Oławskiej

 • Oławska Konferencja Mediacyjna to fantastyczne wydarzenie promujące ideę mediacji. Jest ona tym bardziej wyjątkowa, że promują ją wybitni praktycy, osiągający sukcesy w tej dziedzinie, dla których mediacja to nie tylko teoria, ale żywy organizm - taka rekomendacja broni się sama.

  dr Paweł Falenta
  Uniwersytet Wrocławski
 • Oławska Konferencja Mediacyjna jest jedną z nielicznych konferencji, na które się czeka cały rok. Będąc praktykującym od szesnastu lat mediatorem, ale również st. wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie teoretycznie zajmuję się szeroko rozumianą mediacją wysoko oceniam oławską konferencję zarówno pod względem merytorycznym, jak i przyjętej formuły. Dla wielu mediatorów, szczególnie tych początkujących, nie ma nic cenniejszego, jak podzielenie się wiedzą, doświadczeniem przez starszych stażem mediatorów, co ma miejsce właśnie podczas konferencji. Poruszane są kwestie teoretyczne, zarówno dotyczące stosowania prawa, co dla nieprawników również jest nieocenione, ale również psychologiczne, biznesowe, społeczne itp. Konferencja skierowana jest nie tylko do mediatorów, ale również przedstawicieli sądów, organów ścigania, samorządów, biznesu itd., co podnosi jej jakoś i prestiż jednocześnie. Oławska Konferencja Mediacyjna łączy różne środowiska celem propagowania i szerzenia, jakże istotnej idei mediacji.

  dr Arleta Augustyniak
 • Byłem uczestnikiem VII Oławskiej Konferencji Mediacyjnej pt. „Mediacja w firmach rodzinnych i w rodzinie”, która odbyła się w październiku 2018r. Był to mój debiut związany z tematyką mediacji, dodam, że bardzo udany. Tematyka konferencji była różnorodna, wiedza przekazywana przez prelegentów w sposób komunikatywny i czytelny. Dodatkową korzyścią było poznanie ciekawych ludzi, zainteresowanych tematyką mediacji.

  Janusz Szczepański
  radca prawy, Opole
 • Znakomita konferencja. Od lat świetnie przygotowana i zorganizowana. Dla nas mediatorów to jedna z niewielu okazji,aby przypomnieć sobie, w jak wielu tematach musimy umieć się poruszać i możliwość wysłuchania tych prelegentów, którzy chcą się podzielić swoimi doświadczeniami.
  Polecam

  Bożena Smyczyńska
  Mediator Opole
 • Bardzo wartościowa konferencja, na którą czekam i jeżdżę od od kilku lat.

  Aleksandra
  kurator dla dorosłych, Nysa
 • Konferencja przygotowana i prowadzona w sposób rzetelny, profesjonalny. Pozyskaną podczas konferencji wiedzę z powodzeniem można wykorzystać w praktyce, w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej

  Magdalena
  kurator dla dorosłych, Prudnik

Więcej o mediacjach

Jeśli interesuje Cię temat mediacji i chciałbyś dowiedzieć się więcej, pomyśl o studiach podyplomowych Mediacje sądowe i pozasądowe

Fotorelacja z VIII Konferencji Mediacyjnej w Oławie


Archiwum poprzednich edycji

Ogólnopolska
IX Oławska Konferencja Mediacyjna

Ośrodek Kultury w Oławie
Kontakt do Organizatora Mediator Grażyna Górska
+48 884 989 384     biuro@mediator-olawa.pl