Praktyczna strona mediacji:
aspekty prawne, biznesowe i psychologiczne
Oława, 24 października 2019 r.

VIII Oławska Konferencja Mediacyjna

Praktyczna strona mediacji - aspekty prawne, psychologiczne, biznesowe

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Oławskiej Konferencji Mediacyjnej, która stała się jednym z ważniejszych wydarzeń mediacyjnych w kraju i na stałe wpisała się w kalendarz obchodów tygodnia mediacji. Każdego roku w tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczy kilkaset osób, a wśród nich sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, przedsiębiorcy i pracodawcy, urzędnicy, mediatorzy, pracownicy służb więziennych, kuratorzy i przedstawiciele wielu innych środowisk przekonani o uniwersalności mediacji i narzędzi mediatora.

Staramy się, aby wysoki poziom merytoryczny, praktyczny wymiar poruszanych zagadnień, miejsce i niezwykła atmosfera były elementami wyróżniającymi naszą konferencję i sprawiającymi, że z roku na rok wzrasta liczba uczestników. Oczywiście, jak co roku nie zabraknie pysznego domowego ciasta...

Tegoroczny program konferencji obejmuje tematy niezwykle ważne i aktualne poświęcone aspektom prawnym, biznesowym i psychologicznym, tak aby każdy znalazł coś dla siebie.

Grażyna Górska, Organizator

Skondensowany merytoryczny program

Najważniejsze kwestie poruszone konkretnie, merytorycznie i przekazane na podstawie realnych przykładów

Dostęp dla wszystkich zainteresowanych

Łatwy dostęp do ekspertów, możliwość wymiany opinii, doświadczeń, praktyk, kontaktów

Nowe znajmości ze swojej dziedziny i nie tylko

Duża liczba ekspertów, praktyków, ludzi zainteresowanych sprzyja nawiązywaniu znajomości

Poznaj naszych prelegentów

Na nasze konferencje przyjeżdzają eksperci z całej Polski. Bogactwo wiedzy, praktyk i doświadczeń sprawiają, że konferencja staje się świetnym miejscem ich wymiany.

Dziekan OIRP we Wrocławiu
Wicedziekan ORA we Wrocławiu
Radca prawny
Adwokat, mediator
Spec. psychiatra
Mediator, notariusz
Szkoleniowiec, coach
Mediator, trener
Mediator, trener
Pol. Klub Nestora i Sukcesora
Prezes Woj. CAM w Łodzi
Radca prawny
Program VIII Oławskiej konferencji mediacyjnej


„Praktyczna strona mediacji – aspekty prawne, biznesowe i psychologiczne”

Oława, dnia 24 października 2019 r.

Plan Konferencji

09:00 – 09:45Rejestracja uczestników
09:45 – 10:00Uroczyste otwarcie konferencji. Powitanie gości. Wystąpienie Organizatorów i Partnerów
10:00 – 12:00Panel I Aspekty prawne mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych
Moderator: SSO Ewa Kłak-Dybka, raca prawny Krystian Mularczyk
 • 10:10 – 10:15 - Radca prawny Jacek Będkowski „Mediacje w sprawach o podział majątku, w tym z uwzględnieniem kredytu”
 • 10:15 – 10:30 - SSO Przemysław Majkowski, koordynator ds. mediacji przy SO w Sieradzu „Opieka naprzemienna nad małoletnim dzieckiem. Uregulowania prawne”
 • 10:30 – 10:45 - Grażyna Górska, mediator, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, „Rozwód bez walki. Mediacja rodzinna w sprawach okołorozwodowych”
 • 10:45 – 11:00 - dr inż. Jerzy Bar, pomysłodawca i twórca Polskiego Klubu Nestora i Sukcesora, nestor grupy firm rodzinnych Towarzystwo Inwestycyjne BTA „Konflikt w firmie rodzinnej. Mediacja przy sukcesji”
 • 11:00 – 11:15 - Radca prawny Andrzej Misiak, Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, członek IV kadencji Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości „Mediacje w biznesie. Klauzule mediacyjne w kontraktach”
 • 11:15 – 11:30 - Leszek Korczak, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, Sławomir Krześ, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu „Radca prawny i adwokat mediatorem – pełnomocnik w mediacji”
 • 11:30 – 11:45 - dr Grzegorz Frączek, Centrum Mediacji CSP, Członek III kadencji Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości „Koszty mediacji - kto i ile płaci za mediację?”
 • 11:45 – 12:00 - SSO Agnieszka Połyniak, Sąd Okręgowy w Świdnicy „Jak dotrzeć z mediacjami do społeczeństwa, zapomniane możliwości”
12:00 – 12:45Przerwa
12:45 – 15:00Panel II: Zawód mediator. Aspekty biznesowe i psychologiczne pracy mediatora
Moderator: Helena Masło Kierownik GOPS Oława, dr Ewa Kosowska-Korniak
 • 12:45 – 13:00 - dr Ewa Kosowska-Korniak, mediator, Instytut Komunikacji O-Media „Budowanie marki osobistej mediatora. Moja droga do mediacji”
 • 13:00 – 13:15 - dr Tomasz Cyrol, adwokat, mediator, doktor nauk prawnych „Wyzwania w pracy mediatora: Manipulacja - najczęstsze techniki manipulacyjne klientów”
 • 13:15 – 13:30 - Agnieszka Markocka, Koordynator Wydziału ds. Mediacji w Ministerstwie Sprawiedliwości „Zawód mediator: potwierdzanie kwalifikacji i proces certyfikacji”
 • 13:30 – 13:45 - dr Katarzyna Delikowska, dziekan Wydziału Nauk Społeczno-pedagogicznych w Katowicach Wyższej Szkoły Pedagogicznej im J. Korczaka w Warszawie. „Stres i wypalenie zawodowe w pracy mediatora”
 • 13:45 – 14:00 - Krzysztof Klementowski. Specjalista psychiatra, kierownik oddziału psychiatrycznego Milickiego Centrum Medycznego „Wyzwania w pracy mediatora: Rozpoznawanie stanów psychicznych klientów”
 • 14:00 – 14:15 - mł. chor Anna Gmurowska, funkcjonariusz Służby Więziennej, delegowana do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie „Mediacje prowadzone w sprawach o stosowanie przemocy – szanse i zagrożenia”
 • 14:15 – 14:30 - Marta Waniszewska, Wojewódzki Koordynator ds. Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Pomoc czy przemoc - działania służb na rzecz rodzin doświadczających przemocy”
 • 14:30 – 14:45 - Damian Dec, animator, facylitator, prezes fundacji Moja Przestrzeń , „Czy we współczesnym świecie można się porozumieć?”
 • 14:45 – 15:00 - Dorota Kamieniecka, Mediator, notariusz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych „Refleksje na temat pracy mediatora”
15:00Grażyna Górska Podsumowanie konferencji. Zakończenie
*Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian do programu konferencji.

Opinie o Konferencji Oławskiej

 • Oławska Konferencja Mediacyjna to fantastyczne wydarzenie promujące ideę mediacji. Jest ona tym bardziej wyjątkowa, że promują ją wybitni praktycy, osiągający sukcesy w tej dziedzinie, dla których mediacja to nie tylko teoria, ale żywy organizm - taka rekomendacja broni się sama.

  dr Paweł Falenta
  Uniwersytet Wrocławski
 • Oławska Konferencja Mediacyjna jest jedną z nielicznych konferencji, na które się czeka cały rok. Będąc praktykującym od szesnastu lat mediatorem, ale również st. wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, gdzie teoretycznie zajmuję się szeroko rozumianą mediacją wysoko oceniam oławską konferencję zarówno pod względem merytorycznym, jak i przyjętej formuły. Dla wielu mediatorów, szczególnie tych początkujących, nie ma nic cenniejszego, jak podzielenie się wiedzą, doświadczeniem przez starszych stażem mediatorów, co ma miejsce właśnie podczas konferencji. Poruszane są kwestie teoretyczne, zarówno dotyczące stosowania prawa, co dla nieprawników również jest nieocenione, ale również psychologiczne, biznesowe, społeczne itp. Konferencja skierowana jest nie tylko do mediatorów, ale również przedstawicieli sądów, organów ścigania, samorządów, biznesu itd., co podnosi jej jakoś i prestiż jednocześnie. Oławska Konferencja Mediacyjna łączy różne środowiska celem propagowania i szerzenia, jakże istotnej idei mediacji.

  dr Arleta Augustyniak
 • Byłem uczestnikiem VII Oławskiej Konferencji Mediacyjnej pt. „Mediacja w firmach rodzinnych i w rodzinie”, która odbyła się w październiku 2018r. Był to mój debiut związany z tematyką mediacji, dodam, że bardzo udany. Tematyka konferencji była różnorodna, wiedza przekazywana przez prelegentów w sposób komunikatywny i czytelny. Dodatkową korzyścią było poznanie ciekawych ludzi, zainteresowanych tematyką mediacji.

  Janusz Szczepański
  radca prawy, Opole
 • Znakomita konferencja. Od lat świetnie przygotowana i zorganizowana. Dla nas mediatorów to jedna z niewielu okazji,aby przypomnieć sobie, w jak wielu tematach musimy umieć się poruszać i możliwość wysłuchania tych prelegentów, którzy chcą się podzielić swoimi doświadczeniami.
  Polecam

  Bożena Smyczyńska
  Mediator Opole
 • Bardzo wartościowa konferencja, na którą czekam i jeżdżę od od kilku lat.

  Aleksandra
  kurator dla dorosłych, Nysa
 • Konferencja przygotowana i prowadzona w sposób rzetelny, profesjonalny. Pozyskaną podczas konferencji wiedzę z powodzeniem można wykorzystać w praktyce, w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej

  Magdalena
  kurator dla dorosłych, Prudnik

Więcej o mediacjach

Jeśli interesuje Cię temat mediacji i chciałbyś dowiedzieć się więcej, pomyśl o studiach podyplomowych Mediacje sądowe i pozasądowe

Fotorelacja z VIII Konferencji Mediacyjnej w Oławie


Archiwum poprzednich edycji

Ogólnopolska
VIII Oławska Konferencja Mediacyjna

Centrum Sztuki w Oławie
+48 884 989 384     biuro@mediator-olawa.pl